Ngày hôm nay tôi và em ấy có một chuyến đi du lịch để mừng ngày chúng tôi yêu nhau. Đây là lần đầu tiên tôi có một cảm giác riêng tư đến vậy thế nên tôi quyết định sẽ chơi hết mình vào ngày hôm nay. Mới đầu cứ ngỡ đến nơi sẽ được riêng tư một chút nhưng không. Ở đây có rất nhiều người đi qua lại khiến cho tôi vô cùng khó chịu, không được thoải mái. Do không không được thoải mái dẫn đến tôi không thỏa mãn được. Đến đây ngày thứ hai mà tôi với em chưa được màn làm tình nào ra trò. Thế nên em ấy đã cúi xuống bú cu tôi trước mặt mọi người.


Thủ đoạn gạ địt của em gái mới lớn